Back

Beställ Tramadol (Ultram) 100 mg utan recept

kr1,600.00kr2,800.00

Tramadol, som bland annat säljs under varumärket Ultram, är en opioid smärtläkemedel som används för att behandla måttlig till måttlig svår smärta. När den tas med munnen i en formulering med omedelbar frisättning börjar smärtlindringarna vanligtvis inom en timme. Det finns också genom injektion.

Nollställ
Beskrivning

Beskrivning

Beställ Tramadol (Ultram) 100 mg utan recept

Tramadol, som bland annat säljs under varumärket Ultram, är en opioid smärtläkemedel som används för att behandla måttlig till måttlig svår smärta. När den tas med munnen i en formulering med omedelbar frisättning börjar smärtlindringarna vanligtvis inom en timme. Det finns också genom injektion.

Tramadol tas ofta av människor för att lindra allvarlig och måttlig smärta eftersom dess effekter är samma narkotiska smärtstillande medel. I grund och botten fungerar detta läkemedel genom att ändra hur kroppen reagerar och känner smärta.

Rätt intag
Patienter ska ta Tramadol oralt, vanligtvis var fjärde till sjätte timme för att säkerställa nödvändig smärtlindring. Om de lider av illamående, är det lämpligt att ta sina vanliga doser med mat och rätt dosering baseras på ett visst tillstånd, hälsa och andra viktiga detaljer. För att minska den möjliga risken för biverkningar bör människor börja med lägre doser och de vanligaste är inte högre än 400 mg per dag. Det är värt att nämna att det finns Tramadol associerat med vissa abstinenssymptom, särskilt när det används i högre doser och under lång tid. De vanligaste av dem är muskelvärk, illamående, rastlöshet, svettning och andra. För att undvika dessa oönskade symtom måste patienter gradvis avbryta behandlingen, eftersom det kan leda till missbruk beroende av dess långvariga användning.

Möjliga biverkningar
Det finns vissa negativa symtom som kan utvecklas när du tar Tramadol, inklusive:

Förstoppning och kräkningar
Illamående och yrsel
Huvudvärk, yrsel och sömnighet.
För att förhindra förstoppning ska patienten följa en fiberrik diet och dricka tillräckligt med vatten. De flesta användare har inga oönskade biverkningar när de genomgår denna behandling. I sällsynta fall kan de utveckla sådana allvarliga reaktioner som:

Ovanligt humör och mentala förändringar;
Allvarlig smärtsmärta;
Hallucinationer och urineringsproblem
Ytlig andning;
Kramper och svimning.
Det är nödvändigt att få omedelbar medicinsk hjälp när användare märker sådana allvarliga symtom som:

Oregelbundna hjärtslag
Allvarlig yrsel, diarré och kräkningar;
Förlust av samordning
Ryckningsmuskler;
Ovanlig rastlöshet och agitation;
Allvarliga allergiska reaktioner.
Andra försiktighetsåtgärder som bör vidtas
Innan du använder Tramadol ska din läkare informeras om eventuella allergier mot deras patienter och deras redan existerande medicinska tillstånd, inklusive olika hjärnsjukdomar, andningsproblem, lever- och njurproblem, humör och psykiska komplikationer, drog- eller alkoholmissbruk, tarm- och magsjukdomar , pankreatit och någon annan. Detta läkemedel kan göra dem dåsiga och yr, så patienterna bör vara försiktiga när de gör saker som kräver full uppmärksamhet.

Oönskade ämneskombinationer
Det finns vissa typer av läkemedel som inte bör kombineras med att ta Tramadol på grund av möjliga läkemedelsinteraktioner. Till exempel inkluderar några av de läkemedel som potentiellt kan interagera med detta läkemedel narkotiska antagonister, smärtstillande medel, MAO-hämmare, gatudroger, antidepressiva medel, Snri, azol-antimykotika, HIV-piller, makrolidantibiotika, rifamyciner och så vidare.

Mer information

Mer information

st

100 st, 120 st, 150 st, 200 st