Back
Beskrivning

Beskrivning

Köp Elvanse 70mg utan recept

Elvanse används för att behandla ångestsyndrom och ångest orsakad av depression.

Elvanse används också för att behandla panikstörningar med eller utan rädsla för platser och situationer som kan orsaka panik, hjälplöshet eller förlägenhet (agorafobi).

Det är inte farligt att köpa Elvanse på Internet härifrån Sverige. Försäljning och distribution av denna drog är mycket diskret på denna webbplats. Du kan köpa härifrån och även den närmaste personen vet inte om det, inte ens din bank kommer att veta vilken betalning du gjorde.

Elvanse kan bromsa eller stoppa din andning, särskilt om du nyligen har använt en opioidmedicin eller alkohol.

MISSBRUK AV Elvanse KAN ORSAKA BEROENDE, ÖVERDOSER ELLER DÖD. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan komma åt det.

Sluta inte använda Elvanse utan att fråga din läkare. Du kan få livshotande abstinensbesvär om du plötsligt slutar använda läkemedlet efter långvarig användning. Vissa abstinensbesvär kan vara upp till 12 månader eller längre.

Få medicinsk hjälp omedelbart om du slutar använda Elvanse och har symtom som: ovanliga muskelrörelser, att vara mer aktiv eller pratsam, plötsliga och allvarliga förändringar i humör eller beteende, förvirring, hallucinationer, kramper eller självmordstankar. Köp Elvanse 70mg utan recept

Elvanse är ett federalt kontrollerat ämne (C-IV) eftersom det kan missbrukas eller leda till beroende. Förvara detta läkemedel på en säker plats för att förhindra missbruk och missbruk. Att sälja eller ge bort denna Elvanse kan skada andra och strider mot lagen. Berätta för din vårdgivare om du har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller gatudroger.
Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte ta Elvanse om:
du tar också svampdödande läkemedel som itrakonazol eller ketokonazol; eller du har en historia av allergisk reaktion mot något bensodiazepin (alprazolam, lorazepam, diazepam, Ativan, Valium, Versed, Klonopin och andra).

För att säkerställa att Elvanse är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:
andningsproblem;
drog- eller alkoholberoende; depression, humörproblem eller självmordstankar eller -beteende; eller njur- eller leversjukdom.

Köp Elvanse 70mg utan recept

Mer information

Mer information

stk

100 stk, 120 stk, 150 stk